Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền là cây cầu trên quốc lộ 1 bắc qua sông Hương, nằm giữa thành phố Huế.
Cầu có chiều dài là 402,66m, gồm 6 nhịp dầm thép hình vành lược, mỗi nhịp dài 66,08m. Khổ cầu rộng 8,6m.