Đường cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương

Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Long An, Tiền Giang và các tỉnh miền tây Nam bộ.
Toàn tuyến có chiều dài là 39,8km. Hiện nay tuyến đang được xây dựng giai đoạn 1 với bề rộng mặt cắt ngang 24m cho 4 làn xe cơ giới. Tốc độ thiết kế là 120km/h.