Tầm nhìn – Sứ mệnh

I. Tầm nhìn

Xây dựng thương hiệu TECICO hội nhập quốc tế nổi bật trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông tại Việt Nam với hình ảnh là niềm tin, sự phát triển bền vững và thân thiện

 

II. Sứ mệnh

TECICO dành toàn nỗ lực, sự tận tâm để đóng góp cho cộng đồng những giải pháp phát triển hạ tầng thông minh và bền vững nhất

  • Đối với Khách hàng: hơn hết là lòng tin và sự hài lòng của Khách hàng với đội ngũ nhân viên và các dịch vụ của Công ty
  • Dịch vụ cốt lõi: đề xuất các giải pháp chuyên nghiệp, bền vững
  • Đối với thị trường: lấy sự hợp tác cùng phát triển không kể thị trường trong nước hay quốc tế để tạo ra dịch vụ tối ưu làm phương châm
  • Công nghệ: tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới là giải pháp chiến lược của Công ty
  • Triết lý: TECICO tin tưởng vào sự phát triển không ngừng hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu phát triển của các hoạt động dân dụng, công nghiệp và vận tải
  • Đối với cộng đồng: xây dựng hình ảnh thân thiện đối với cộng đồng, đóng góp hết mình cho xã hội là ưu tiên của Công ty
  • Đối với Cổ đông và đối tác: là người đồng hành tin cậy số 1, đem lại hiệu quả và các lợi ích xã hội hấp dẫn và bền vững
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện và sáng tạo; chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên

 

III. Thông điệp

Cung cấp dịch vụ hoàn hảo

Xây dựng niềm tin bền vững